Strona główna > O FRDL > Aktualności > Nabór do projektu grantowego

Nabór do projektu grantowego

31/03/2017

pliki/frdl/document/arek/MG/Nabor/Nabor_banner_color.JPG

W dniach 3.04. - 21.04.2017r. prowadzimy nabór gmin do projektu grantowego "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego.

Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem konsultacji może być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

O granty mogą ubiegać się gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu z następujących województw:

 • kujawsko - pomorskiego,
 • lubuskiego, 
 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • śląskiego.

pliki/frdl/document/arek/MG/Nabor/ulotka-konsultacje.jpg

Warunkiem ubiegania się o grant jest posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do:

- sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

lub

- sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

lub

- złożenie przez gminę oświadczenia w wyniku, którego gmina zobowiąże się do przygotowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia jednego ze wskazanych powyżej dokumentów oraz przedłożenia go radzie gminy w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowa uchwała musi zostać przedstawiona FRDL w terminie 6 miesięcy od złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Przystępując do projektu gminy otrzymują:

 • grant finansowy na przeprowadzenie konsultacji społecznych (do 33.000zł na jeden etap konsultacji oraz do 47.000zł na dwa etapy konsultacji),
 • wsparcie doradcze eksperta ds. konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego,
 • pakiet warsztatowy przygotowujący przedstawicieli gmin do zaplanowania i przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych

Aplikacje do konkursu grantowego należy składać poprzez formularz rekrutacyjny:     

Formularz rekrutacyjny

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w Regulaminie naboru konkursu grantowego II tura.

Informacji na temat projektu oraz naboru udziela kierownik projektu Monika Eilmes – Glegoła, tel. 22/351-93-18, e-mail: monika.glegola@frdl.org.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym. 

Załączniki :

Regulamin_naboru_konkursu_grantowego_II_tura.pdf
Wytyczne_do_projektu_grantowego.pdf
zal_nr_1_oswiadczenia_o_uchwale.pdf
zal_nr_2_oswiadczenia_gmin_dwa_etapy.pdf
zal_nr_3_oswiadczenia_gmin_jeden_etap.pdf
zal_nr_4_opis_procesow_konsultacyjnych.doc
zal_nr_5_karta_oceny.pdf
zal_nr_6_wstepna_umowa_grantowa.pdf
zal_nr_7_umowa_o_powierzenie_grantu_I_etap.pdf
zal_nr_7_umowa_o_powierzenie_grantu_I_II_etap.pdf
ulotka-konsultacje.jpg

Wróć

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia