Strona główna > O FRDL > Aktualności > VI edycja Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem Narodowego Centrum Kultury i Polskiego Komitetu ds. UNESCO

VI edycja Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem Narodowego Centrum Kultury i Polskiego Komitetu ds. UNESCO

24/09/2013

Termin zgłaszania kandydatów do Dorocznej Nagrody za lokalne inicjatywy kulturalne został przedłużony do 15 października br. 

Doroczna Nagroda FRDL przyznawana jest za zakończone przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnych działań.

VI edycja Dorocznej Nagrody obejmuje inicjatywy zrealizowane w latach 2012 – 2013. Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych działań, należący do następujących kategorii: 

• jednostki samorządu terytorialnego;
• samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
• organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
• osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Regulamin VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.

Zgłoszenie kandydatów składa się z:
- formularza Dorocznej Nagrody, wypełnionego i podpisanego przez uprawniony do tego podmiot (wersja wydrukowana i elektroniczna na CD lub DVD),
- listu lub listów rekomendacyjnych,
- (fakultatywnie) załączników, dokumentujących informacje zawarte w formularzu.

Formularz dostępny jest tutaj, a także na portalu Narodowego Centrum Kultury www.platformakultury.pl.
Należy go wypełnić on-line, a następnie wydrukować i podpisać i wraz z wersją elektroniczną nagraną na CD lub DVD, przesłać do 15 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL
Biuro Zarządu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Ogłoszenie Dorocznej Nagrody odbędzie się w końcu listopada 2013 r.

Zgłoszenie do Dorocznej Nagrody FRDL jest bezpłatne.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z:
Sekretarzem Kapituły Małgorzatą Herbich: malgorzata.herbich@frdl.org.pl
kom.: 662 203 450


Wypełnienie formularza jest jednocześnie rejestrowane w bazie portalu http://www.platformakultury.pl Narodowego Centrum Kultury i po zakończeniu konkursu, informacja o zgłoszonym przedsięwzięciu będzie mogła być upowszechniona, jako dobra praktyka lokalnych działań kulturalnych.

Więcej informacji o Dorocznej Nagrodzie i listy jej laureatów można znależć tutaj.

Wróć

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia