Strona główna > O FRDL > Aktualności > VII Edycja Dorocznej Nagrody FRDL!

VII Edycja Dorocznej Nagrody FRDL!

19/12/2014

Z uwagi na to, że okres wyborów samorządowych nie sprzyjał zgłaszaniu kandydatur do Dorocznej Nagrody FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne, organizatorzy postanowili raz jeszcze przedłużyć okres składania wniosków do 15 stycznia 2015 r. 

Bardzo zapraszamy do przesyłania zgłoszeń kandydatów o Doroczną Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne budujące więzi społeczne.

Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

VII edycja Dorocznej Nagrody obejmuje inicjatywy zrealizowane w latach 2013-2014. Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych działań, należący do następujących kategorii: 

• jednostki samorządu terytorialnego;
• samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
• organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
• osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Regulamin VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL.

Zgłoszenie kandydatów składa się z:

- formularza Dorocznej Nagrody, wypełnionego on-line, a następnie wydrukowanego, podpisanego przez uprawniony do tego podmiot (wersja wydrukowana i elektroniczna na CD lub DVD) i wysłanego pocztą,
- listu lub listów rekomendacyjnych,
- (fakultatywnie) załączników, dokumentujących informacje zawarte w formularzu.

Zgłoszenie należy przesłać do 15 stycznia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sekretariat Dorocznej Nagrody FRDL
Biuro Zarządu FRDL
pl. Inwalidów 10
01-552 Warszawa

Ogłoszenie Dorocznej Nagrody odbędzie się w lutym 2015 r.

Zgłoszenie do Dorocznej Nagrody FRDL jest bezpłatne.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z:
Sekretarzem Kapituły Małgorzatą Herbich: malgorzata.herbich@frdl.org.pl

Wypełnienie formularza jest jednocześnie rejestrowane w bazie portalu http://www.platformakultury.pl Narodowego Centrum Kultury i po zakończeniu konkursu, informacja o zgłoszonym przedsięwzięciu będzie mogła być upowszechniona, jako dobra praktyka lokalnych działań kulturalnych.

Więcej informacji o Dorocznej Nagrodzie i listy jej laureatów można znaleźć tutaj.

pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/plansza_DN_VII_Patroni_rozni.jpg

Wróć

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia