Strona główna > Działalność międzynarodowa

Działalność międzynarodowa

W chwili rozpoczęcia działalności w 1989 roku FRDL zainicjowała współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami z Europy Zachodniej i USA wspierającymi przemiany demokratyczne w Polsce. Po ponad dwudziestu latach szerokich działań, FRDL z odbiorcy pomocy z krajów zachodnich, stała się ośrodkiem dzielącym się doświadczeniem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i krajami bałkańskimi. Aktywność ta polega głównie na realizacji programów wspierania demokratycznych reform na szczeblu lokalnym oraz rozwoju społeczeństw obywatelskich w krajach mniej od Polski zaawansowanych w procesie transformacji. Kraje te to przede wszystkim: Albania, Armenia, Białoruś, Gruzja, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Ukraina, Mołdawia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra oraz Kazachstan. FRDL włącza się również w pomoc dla porewolucyjnej Tunezji, która FRDL 2011 roku rozpoczęła proces budowania demokratycznych struktur państwa.

Działania FRDL na arenie międzynarodowej obejmują szereg programów oraz konferencji mających na celu wymianę doświadczeń w sferze działań na rzecz samorządu. Rozwijaniu współpracy międzynarodowej służą organizowane przez FRDL wizyty studyjne, staże oraz seminaria i spotkania dla przedstawicieli władz lokalnych wspomnianych krajów. Prowadzone są szkolenia poświęcone zagadnieniom z zakresu rozwoju samorządności lokalnej. Uczestniczą w nich lokalni liderzy, radni, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, reprezentanci lokalnych mediów, a także młodzież.

Od 1999 roku FRDL prowadzi aktywną współpracę z krajami bałkańskimi, głównie poprzez programy wspierające demokrację lokalną realizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Programy te prowadzone były w Albanii, Macedonii, Serbii i Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie.

Współpraca międzynarodowa realizowana jest także poprzez uczestnictwo FRDL w European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities of Europe i Institut International des Sciences Administratives (IISA). Fundacja Rozwoju Demnokracji Lokalnej jest również członkiem założycielem Grupy Zagranica zrzeszającej polskie organizacje realizujące działania zagranicą.


 pliki/frdl/document/arek/DOBRE/naglowek_www.jpg

 

DOBRE - Decentralization Offering Better Results and Efficiency

Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

 

Ważna rola w projekcie przewidziana jest dla polskich partnerów. FRDL, która powstała w 1989 r. by wspierać rozwój samorządności w Polsce, została wyłoniona do realizacji projektu DOBRE, jako najbardziej doświadczona i zasłużona w tym zakresie polska organizacja. Działania FRDL realizowane będą od lipca 2016 do marca 2021 r.

 

Pozostałymi partnerami realizującymi różne komponenty projektu, są następujące instytucje ukraińskie, polskie i amerykańskie:

-       All-Ukrainian Association of Villages and Rural Settlements (VASSR) - Ukraina,

-       SocialBoost - Ukraina,

-       Ukraine Crisis Media Center (UCMC) - Ukraina,

-       Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Polska,

-       National Democratic Institute (NDI) – Stany Zjednoczone.

 

Program będzie realizowany w 75 tzw. skonsolidowanych jednostkach terytorialnych zlokalizowanych w następujących obwodach:

-          dniepropietrowskim,

-          iwanofrankowskim,

-          charkowskim,

-          chersońskim,

-          kirowohradzkim,

-          mikołajowskim,

-          tarnopolskim.

 

Działania w projekcie będą się koncentrować na wsparciu nowopowstałych ukraińskich jednostek terytorialnych w zakresie lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, stymulowania rozwoju gospodarczego oraz, co nie mniej ważne, na budowaniu zaufania społecznego do wprowadzanych reform. Efekty tych działań mają posłużyć jako zachęta dla innych, jeszcze nieskonsolidowanych jednostek do łączenia się w większe podmioty, które będą mogły sprawniej wypełniać swoje zadania.

 

Projekt będzie obejmować także dodatkowe komponenty: edukacyjny skierowany do młodzieży, kobiet i lokalnych liderów; rozwijania sektora edukacji na potrzeby administracji publicznej, wsparcia technologicznego, a także kampanię medialną skierowaną do ukraińskiego społeczeństwa.

 

Fundacja realizować będzie jeden z ważniejszych komponentów projektu polegający na wsparciu ukraińskich jednostek w zakresie przygotowywania strategicznych planów rozwoju wypracowywanych metodą partycypacyjną (czyli przy zaangażowaniu społeczności lokalnej) oraz planów rozwoju gospodarczego na obszarach najbardziej zacofanych ekonomicznie.

 

W dniach 25-26 października br., w Kijowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Pośród gości honorowych konferencji znaleźli się Premier Ukrainy Volodymyr Groisman oraz Henadiy Zubko, Wicepremier, Minister Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Usług Publicznych. Po konferencji, w dniu 27 października odbył się warsztat ekspercki prowadzony przez Fundację.

 

Pierwsze działania w jednostkach, rozpoczęte w listopadzie 2016 r., koncentrują się na przygotowaniu diagnoz lokalnych, których opracowanie ma być fazą wprowadzającą do przygotowania partycypacyjnych strategii rozwoju.

 


Zapytanie o cenę na zakup i dostawę niszczarki dokumentów.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do złożenia oferty w związku z zapytaniem o cenę, dotyczącym zakupu niszczarki dokumentów, na potrzeby projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”, finansowanego przez USAID.
Pełny tekst zapytania oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Termin składania ofert: 15 listopada 2017 r., do godz. 16:00.

Załączniki:
Pełny tekst Zapytania o cenę wraz ze specyfikacją zamówienia (plik pdf)
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego (plik doc)


 

Informacje o projekcie:

Katarzyna Czarnołęcka

tel. 22 351 93 22

e-mail: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia