Strona główna > Przedsiębiorczość i rynek pracy

Przedsiębiorczość i rynek pracy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wspiera lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Swoje działania kieruje do przedstawicieli władz samorządowych, pracowników urzędów gmin, powiatów i województw, pracowników i kadry małych i średnich przedsiębiorstw, ale także nauczycieli, młodzieży oraz osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.

Podejmuje w tym celu bardzo kompleksowe działania. Prowadzi szeroki wachlarz szkoleń i służy doradztwem. Pomaga  w przygotowaniu i realizacji gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, w których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym, w tym wspieranie tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia.

Obecnie przy Fundacji działają dwa Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w Tarnowie i Zabrzu.

FRDL jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych świadczących usługi dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, prowadzonego przez Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy. Figuruje także w Rejestrze Agencji zatrudnienia, jako agencja doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Regionalne Ośrodki FRDL realizują także wiele projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji osób defaworyzowanych na rynku pracy i bezrobotnych. Po więcej informacji o aktualnie prowadzonych projektach zapraszamy strony ośrodków.Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia